ค่าขนส่ง​จากจีนมาไทย

shippingจีน ค่าขนส่ง ninjashipping                            transparent 768x723
หนานหนิง > กรุงเทพ ทางรถ ระยะเวลา 3-5 วัน
คิดตามน้ำหนัก 29 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 6,900 บาท/ลบ.ม.
หนานหนิง > กรุงเทพ ทางเรือ ระยะเวลา 7-15 วัน
คิดตามน้ำหนัก 25 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 4,900 บาท/ลบ.ม.
กวางโจว , เซินเจิ้น > กรุงเทพ ทางรถ ระยะเวลา 3-5 วัน
คิดตามน้ำหนัก 35 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 7,500 บาท/ลบ.ม.
กวางโจว , เซินเจิ้น > กรุงเทพ ทางเรือ ระยะเวลา 7-15 วัน
คิดตามน้ำหนัก 29 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 5,500 บาท/ลบ.ม.
อี้อู > กรุงเทพ ทางรถ ระยะเวลา 4-7 วัน
คิดตามน้ำหนัก 39 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 7,900 บาท/ลบ.ม.
อี้อู > กรุงเทพ ทางเรือ ระยะเวลา 7-15 วัน
คิดตามน้ำหนัก 35 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 5,900 บาท/ลบ.ม.
 • ค่าบริการตีลังไม้ 2,000 บาท/ลบ.ม. ขั้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท 1,000 บาท/พาเลท ขั้นต่ำ 1 ลบ.ม.
 • ค่าบริการบิลละ 10 บาท
 • ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง
วิธีคำนวณค่าขนส่ง​

กิโลกรัม (กก.)

น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกก. = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 20 x 25 = 500 บาท

ปริมาตร (Q)

คำนวณโดยใช้ ค่าปริมาตรที่ได้ (Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางรถ
เท่ากับ 0.06 X 6,900 = 414 บาท

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า เศษปัดขึ้น หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

คำนวณค่าขนส่งจีนมาไทย

ประเภทการขนส่ง
ส่งเข้าโกดังจีนที่


น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

คำนวณค่าขนส่งต่อในไทย

จังหวัดปลายทาง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งในไทย
shippingจีน ค่าขนส่ง BlueWhite                            1510 04 768x749

ค่าขนส่งจะคิดจากปริมาตร หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 0.01 ลบ.ม.
ระยะเวลาขนส่ง ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 1-3 วัน
ภาคอื่น ๆ 3-5 วัน
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จัดส่งเฉพาะอำเภอเมือง

shippingจีน ค่าขนส่ง Nimtransport                            04 04 04 768x722

บริษัทจะนำสินค้าไปฝากส่งให้ที่ นิ่มซี่เส็งขนส่ง
สาขากรุงเทพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาขนส่งอำเภอเมือง 1-3 วัน ต่างอำเภอ 3-5 วัน

shippingจีน ค่าขนส่ง                     Flash Express 04 768x1270

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 200 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

Flash Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Flash Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย
Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

shippingจีน ค่าขนส่ง                     shipping nim     New 768x888

ระยะเวลาขนส่ง ภาคกลาง ภาคอื่นๆ อำเภอเมือง 1-2 วัน ต่างอำเภอ 2-3 วัน
ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 250 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

shippingจีน ค่าขนส่ง                     shipping kerry NEW 04 768x981
Kerry Express

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 200 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย
Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

shippingจีน ค่าขนส่ง                     shipping

จังหวัดอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-114-7875

หมายเหตุ

- บริษัทไม่รับขนส่งสินค้า ผิดกฎหมาย ของต้องห้าม และวัตถุอันตราย
- การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังมาไม่ถึงโกดังไทยเท่านั้น หากมาถึงโกดังไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
- ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
- ในกรณีมารับสินค้าด้วยตนเองที่โกดัง ถ้าสินค้ามีน้ำหนักต่อชิ้นเกิน 500 กก. หรือปริมาตรต่อชิ้นเกิน 2 ลบ.ม. ระบบจะปรับโดยอัตโนมัติ เป็นจัดส่งโดยการเหมารถของบริษัทเท่านั้น