ชิปปิ้ง มารู้จักกับระบบขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Freight Transport

ชิปปิ้ง มารู้จักกับระบบขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Freight Transport-ninjashipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง มารู้จักกับระบบขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Freight Transport intelligent 768x402

ชิปปิ้ง  ระบบขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Freight Transportation System หรือ IFTS ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง เพื่อตอบโจทย์การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนมากขึ้นทั่วโลก 

บริษัทและองค์กรทั้งหลายในอุตสาหกรรมขนส่งยุคนี้ จึงต้องมองหาหนทางเพื่อรับมือกับความท้าทายและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น Ninjashipping มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบขนส่งอัจฉริยะมาฝาก ทั้งที่มาและข้อดีที่ช่วยให้การขนส่งเป็นเรื่องง่ายขึ้น

● ระบบขนส่งอัจฉริยะคือระบบการบริหารจัดการรถสินค้า
เป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มผลผลิต ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า(ชิปปิ้ง) ซึ่งระบบนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของ การบริหารจัดการการเดินรถขนส่งสินค้ รวมถึงการเฝ้าระวังและตรวจสอบการขนส่ง สามารถทำงานร่วมกันกับระบบการจัดการสินค้าอื่นๆ ให้เกิดผลผลิตที่ดี ช่วยประหยัดต้นทุน และรักษาความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้า

● เทคโนโลยีตู้สินค้าระบบอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเล
นับตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มคิดค้นการเดินสมุทร การขนส่งทางทะเลก็กลายเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน ขณะที่เทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกระดับบุคคลได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าก็ได้รับการปรับปรุงมาโดยตลอดและคาดว่าจะมีการพลิกโฉมทางด้านเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรมขนส่งเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมหลายระดับในห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับแนวคิดของระบบขนส่งอัจฉริยะนั้น มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 1980 รวมถึงทุกอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางทะเล(ชิปปิ้ง)ที่ได้รับความสนใจมากขึ้น มีการคิดค้นระบบ Telematics หรือ ระบบช่วยติดตามข้อมูลในการขนส่งทางทะเล ทำให้ลดการใช้แรงงานคน หันมาใช้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้การดำเนินงานเป็นระบบและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

ระบบขนส่งอัตโนมัติดีอย่างไร?
● ระบบอัตโนมัติจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่นำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อประสิทธิภาพ และ ช่วยประหยัดต้นทุน เพราะต้องการผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงได้รับส่วนแบ่งจากเงินออมอีกด้วย
● ส่งผลดีต่อลูกค้า เนื่องจากจะได้รับการบริการขนส่งที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ (โดยมีสมมติฐานว่า ลูกค้าไม่ได้ต้องการราคาที่ถูกลง แต่ต้องการการบริการที่ดีขึ้นในระดับราคาเท่าเดิม)

อ่านบทความเพิ่มเติม : 5 ข้อดี ของการทำประกันขนส่งสินค้า