Month: September 2019

ชิปปิ้งจีน Pantone shippingจีน Shippingจีน เทรนด์สี Pantone มาแรงปี 2020            Pantone 1024x536

Shippingจีน เทรนด์สี Pantone มาแรงปี 2020

เทรนด์สี Pantone ที่มาแรงในปีหน้านี้ คือ สีเขียวธรรมชาติ ว่ากันว่าเป็นสีของธรรมชาติ ที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนเรามากที่สุด