Freight Forwarder

Freight Forwarder HB/L กับ MB/L คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร? freight forwarder Freight Forwarder HB/L กับ MB/L คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?                        ninjashipping 1 1024x536

Freight Forwarder HB/L กับ MB/L คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?

Freight Forwarder อะไรคือความแตกต่างระหว่าง House Bill of Lading (HB/L) และ Master Bill of Lading (MB/L) เป็นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยๆ สำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งทั้งสองคำนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ B/L (Bill of Lading) หรือที่เรียกว่า ใบตราส่งสินค้า เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แทนหลักฐานการขนส่งสินค้าโดยผู้ขนส่ง เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้ส่งสินค้าสำหรับการนำเข้า – ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ