Shipping จีน 8 คำศัพท์น่ารู้ Logistics

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Shipping จีน 8 ศัพท์น่ารู้ Logistics-Ninjashipping shipping จีน Shipping จีน 8 คำศัพท์น่ารู้ Logistics 8                  Logistics Ninjashipping 768x402

ยุคนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะธุรกิจ Shipping จีน อันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์และ E-Commerce ในประเทศจีน ซึ่งอาจมีคำศัพท์บางคำ ที่คุณเคยเห็นผ่านตา แต่ไม่รู้ว่ามีความหมายอย่างไร

 

Ninjashipping จึงได้คัดสรรและรวบรวมคำศัพท์บางส่วนและความหมายเฉพาะที่สำคัญและพบเจอได้บ่อยในวงการ Shipping จีน และ Logistics มาฝากให้คลายสงสัย

1.Green Logistics หมายถึง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในด้านการประหยัดพลังงาน และช่วยลดต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในยุคการค้าเสรีโดยเฉพาะ shipping จีน โดยมีเหตุผลหลักๆ อยู่ 4 ประการ คือ
     1.รัฐบาลได้เซ็นข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
     2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติในเรื่องของข้อจำกัดของน้ำหนักสินค้าที่สามารถจะบรรทุกหรือบรรจุตู้คอนเทนเนอร์
     3.ผลจากการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม
     4.องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของกลุ่มประเทศ OECD ที่เสนอให้บรรษัทข้ามชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกต้องมีการทำ CSR และติดต่อค้าขายเฉพาะคู่ค้าที่มี CSR เท่านั้น

2. Free Zone หมายถึง เขตปลอดอากรหรือภาษีนำเข้า คือ เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี เช่น เขตปลอดอากรครัวการบินไทย เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น

3. Supply Chain หมายถึง ห่วงโซ่อุปทาน หรือกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น เริ่มจากการหาวัตถุดิบและสิ้นสุดเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้า ซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่ โดยห่วงโซ่อุปทานจะประกอบไปด้วย การจัดซื้อจัดหา การนำเข้าและจัดเก็บเพื่อรอการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดเก็บสินค้าหลังการผลิต การกระจายสินค้าและบริหารความสัมพันธ์กับผู้ค้า

4. LCL (Less Container Load) คือ การบรรจุสินค้าของผู้ส่งออกหลายรายในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ทำให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกสินค้าจำนวนไม่มากได้โดยไม่ต้องเหมาตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งตรงข้ามกับ FCL (Full Container Load) คือการบรรจุสินค้าของผู้ส่งออกเพียงคนเดียว

5. Bulk Containerเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบเพื่อบรรทุกสินค้าเกษตรในปริมาณมาก เช่น เมล็ดพืช อาหารสัตว์ เครื่องเทศ เป็นต้น

6. Box Car หรือรถกล่อง เป็นรถไฟตู้บรรทุกสินค้าที่ปิดมิดชิด ส่วนมากใช้สำหรับขนส่งสินค้ามูลค่าต่ำและน้ำหนักมาก ข้อดีของการขนส่งแบบนี้คือช่วยลดปัญหาการจราจรและประหยัดพลังงานได้

7. Inventory สินค้าคงคลัง คือสินค้าที่ถูกเก็บไว้หลังจากผลิตเสร็จแล้ว เพื่อรอนำออกจำหน่าย สินค้าดังกล่าวอาจมีอายุ 1 วันหรือ 10 ปี ก็ถือว่าเป็นสินค้าคงคลังทั้งสิ้นและยังรวมไปถึงวัตถุดิบคงคลังที่เก็บไว้รอการผลิตสินค้าต่อไป ทำให้ขายสินค้าได้เมื่อต้องการ ไม่ขาดแคลนเมื่อต้องส่งสินค้าขายกะทันหัน รวมทั้งสามารถช่วยวางแผนการผลิตได้ดีอีกด้วย

8. Warehouse หมายถึง คลังสินค้า เป็นสถานที่สำหรับพัก จัดเก็บ กระจายสินค้าคงคลังหรือเรียกกันทั่วไปว่าโกดัง ส่วนใหญ่มักเป็นโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ภายในโล่งว่าง แล้วทำการจัดระบบระเบียบใหม่ เพื่อใช้วางสินค้าที่มาเป็นล็อตใหญ่ เช่น สินค้าที่ใช้บริการ shipping จีน ที่มีการขนส่งทั้งทางรถ ทางเรือและทางเครื่องบิน อ่านต่อที่ เรื่องน่ารู้ของการนำเข้าสินค้า  

     อย่างไรก็ตาม คำศัพท์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนน้อยของคำศัพท์เฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยเฉพาะธุรกิจ shipping จีนจะต้องศึกษาและทำความเข้ากับคำศัพท์เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการประสานงานและการติดต่อสื่อสารที่เป็นมืออาชีพ เพียงคุณหมั่นสะสมคลังคำศัพท์ไปทีละเล็กละน้อยและทบทวนอยู่เสมอก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของธุรกิจโลจิสติกส์ได้ดียิ่งขึ้น หากคุณสนใจสินค้านำเข้าจากจีนที่มาแรงตลอดกาล สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 10 อันดับสินค้าขายดีใน Taobao