Shipping จีน รับมือกับ 3 ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของที่ทำงานในอนาคต

Shipping จีน Work Space_Ninjashipping shipping จีน Shipping จีน รับมือกับ 3 ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของที่ทำงานในอนาคต Work Space Ninjashipping 768x402

Shipping จีน ในปีที่ใกล้มาถึงนี้ มีบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งที่เรียกว่า ‘สถานที่ทำงาน’

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในสำนักงาน พื้นที่การทำงานและวัฒนธรรมการทำงาน ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป

1.เทคโนโลยีในสถานที่ทำงานเพิ่มสูงขึ้น

Gen Me (ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1980-2000) เติบโตขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นมือถือและแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหากับคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต แน่นอนว่า Gen นี้ จึงเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เรียกเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจหากบริษัทนั้นๆ ได้มีการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม

เมื่อมาถึงรุ่น Gen Me ยังมีการประชุมแบบ VDO Call ที่เป็นที่นิยมมากขึ้น ขณะเดียวกันการประชุมแบบตัวต่อตัว มีเกณฑ์ที่จะลดลง ผลการศึกษาของผู้บริหารที่เป็น Gen Me ทาง Cisco (บริษัทผู้ผลิตพร้อมและจำหน่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมรวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงสัญชาติอเมริกัน) พบว่า ร้อยละ 87 เชื่อว่า VDO มีความสำคัญและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร

2.การทำงานร่วมกันจะเป็นบรรทัดฐาน

Gen Me เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ Social Network และเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน อาทิ วิกิพีเดีย ที่เป็นแพลตฟอร์มให้คนเข้ามาแชร์ความคิดเห็นและนวัตกรรมต่างๆ ทีมเวิร์คยังมีความสำคัญมากสำหรับคนกลุ่มนี้ ผลการศึกษาของ Ideas

รุ่นที่เติบโตขึ้นเมื่อมีเทคโนโลยีการใช้งานทางแอปพลิเคชั่นมือถือและแพลตฟอร์มนวัตกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น วิกิพีเดีย เพื่อสำหรับแบ่งปันความคิดและนวัตกรรม การทำงานเป็นทีมจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขา การศึกษาของ IdeaPaint พบว่าร้อยละ 74 ของ Gen Me ชอบที่จะทำงานร่วมกันในกลุ่มเล็กๆ และร้อยละ 38 ของ Gen Me รู้สึกว่ากระบวนการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ล่าสมัยและอาจเกิดความเสียหายต่อนวัตกรรมในองค์กรของพวกเขา

ในความเป็นจริงการได้เห็นบางบริษัทเน้นการทำงานเป็นทีมและมีการร่วมมือกัน ด้วยการสร้างรูปแบบการเปิดสำนักงานร่วมงาน ที่สามารถโต้ตอบและมีการแบ่งปันความคิดกันได้บ่อยๆ

3.ความยืดหยุ่นจะมีมากขึ้น

เมื่อพูดถึงความต้องการความเป็นอิสระและความไว้วางใจจากนายจ้างและลูกจ้าง บริษัทในอนาคตเริ่มมีแนวโน้มขององค์กรที่พัฒนาไปสู่ความยืดหยุ่นตามการศึกษา Deloitte เกือบร้อยละ 75 ของ Gen Me โดยเชื่อว่า ‘ทำงานจากที่บ้าน’ หรือ ‘ทำงานระยะไกล’ ถือว่ามีความสำคัญ และได้เวลาเตรียมที่ทำงานที่บ้านหรือโฮมออฟฟิศให้พร้อม

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเครื่องมือที่ใช้ในที่ทำงานจะเปลี่ยนไป และวัฒนธรรมการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน รูปแบบทางกายภาพของที่ทำงานอาจเปลี่ยนไป ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทอาจขจัดสำนักงานร่วมกัน แต่ไม่กลัว เพราะการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่หนทางที่ดีขึ้น มันเป็นวิธีที่จะทำให้ทุกองค์กรมีความก้าวหน้า รวมทั้งตัวผู้ทำงานเองด้วย

Shipping จีน ยังมีคงมีการตื่นตัว มีการติดตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและตอบโจทย์กับวัย Gen Me อีกด้วย แน่นอนว่าการทำงานยิ่งต้องมีการพัฒนาบริการทางด้าน Shipping จีน ให้ดียิ่งขึ้น Ninjashipping มีบริการและเงื่อนไขให้บริการ ในการนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างมีคุณภาพจากบริษัทที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเรื่องขนส่งสินค้า

อ้างอิงข้อมูล https://bit.ly/35jRxOm