Shippingจีน

Shippingจีน 4 สิ่งที่ผู้ค้าปลีกต้องการจาก Blockchain - ninjashipping shippingจีน Shippingจีน 4 สิ่งที่ผู้ค้าปลีกต้องการจาก Blockchain 4                                          Blockchain 1024x536

Shippingจีน 4 สิ่งที่ผู้ค้าปลีกต้องการจาก Blockchain

การค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับลูกค้า ทำให้พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นเครือข่ายการเก็บข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับชุดข้อมูลเดียวกัน โดยร้านค้าปลีกสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ