วิธีการส่งสินค้า

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า                                              ninjashipping         1

ให้คัดลอกที่อยู่โกดัง Ninjashipping ที่จีน ส่งให้คู่ค้าของลูกค้า โดยจะมีการขนส่งทางรถหรือทางเรือ

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า                                      1

หากลูกค้าต้องการทำประกันสินค้าหรือตีลังไม้ ให้ลูกค้าใส่อักษรตีลังไม้ (W) หรือทำประกัน (G) ไว้ท้ายสุดของรหัสลูกค้า

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า 1เมื่อสินค้าของลูกค้าถูงส่งมาที่โกดังแล้ว ให้ลูกค้าตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้อง

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า 2                                               1หากสินค้าของลูกค้ามีมากกว่า 1 รายการ แต่อยากให้สินค้าถูกส่งออกมาพร้อมกัน ให้กดที่ปุ่มรอรวมสินค้าเพื่อที่สินค้าจะถูกส่งออกมาพร้อมกัน

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า 3                                               1

ตรวจเช็ครายละเอียดของสินค้า โดยกดไปที่เลขบิลของสินค้านั้น

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า 4                                               2

เลือกเครื่องหมายถูกเพื่อชำระค่าสินค้า จากนั้นให้ชำระผ่านธนาคาร (จะมีเลขบัญชีธนาคารอยู่ด้านล่าง พร้อมชื่อบริษัท)

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า 5                                               2

เมื่อแนบหลักฐานการโอนเงินเสร็จแล้ว ให้กดบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า Untitled 1 04 min 600x209
ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า Untitled 1 07 min 600x348

ขั้นตอนการจ่าหน้าซองสินค้า

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า                                              ninjashipping         1

ให้คัดลอกที่อยู่โกดัง Ninjashipping ที่จีน ส่งให้คู่ค้าของลูกค้า โดยจะมีการขนส่งทางรถหรือทางเรือ

วิธีซื้อประกันสินค้า
/ ตีลังไม้

วิธีซื้อประกันสินค้า / ตีลังไม้

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า                                      1

หากลูกค้าต้องการทำประกันสินค้าหรือตีลังไม้ ให้ลูกค้าใส่อักษรตีลังไม้ (W) หรือทำประกัน (G) ไว้ท้ายสุดของรหัสลูกค้า

วิธีรวมบิลสินค้าและการชำระเงิน

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า Untitled 1 08 min 540x272

เมื่อสินค้าของลูกค้าถูงส่งมาที่โกดังแล้ว ให้ลูกค้าตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้อง

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า Untitled 1 09 min 600x454

หากสินค้าของลูกค้ามีมากกว่า 1 รายการ แต่อยากให้สินค้าถูกส่งออกมาพร้อมกัน ให้กดที่ปุ่มรอรวมสินค้าเพื่อที่สินค้าจะถูกส่งออกมาพร้อมกัน

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า 3                                               1

ตรวจเช็ครายละเอียดของสินค้า โดยกดไปที่เลขบิลของสินค้านั้น

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า 4                                               2

เลือกเครื่องหมายถูกเพื่อชำระค่าสินค้า จากนั้นให้ชำระผ่านธนาคาร (จะมีเลขบัญชีธนาคารอยู่ด้านล่าง พร้อมชื่อบริษัท)

ชิปปิ้ง วิธีการส่งสินค้า 5                                               2

เมื่อแนบหลักฐานการโอนเงินเสร็จแล้ว ให้กดบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

นำเข้าสินค้าจีน รวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย