Month: October 2019

ชิปปิ้งจีน เลือกอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่โดนหลอก Ninjashipping ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน เลือกชิปปิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย และไม่โดนหลอก                                                              Ninjashipping 1024x536

ชิปปิ้งจีน เลือกชิปปิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย และไม่โดนหลอก

การเลือกผู้ขนส่งที่ไว้ใจได้นั้น เป็นเรื่องสำคัญมากของผู้นำเข้าสินค้า เนื่องจากสินค้าทุกชิ้นล้วนมีต้นทุนและค่าใช้จ่่าย มาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้บริการกับชิปปิ้ง