Month: February 2020

ชิปปิ้ง 5 ลักษณะการนำเข้า-ส่งออก ที่เป็นความผิดทางศุลกากร-ninjashipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 ลักษณะการนำเข้า-ส่งออก ที่เป็นความผิดทางศุลกากร Untitled 1 1 1024x536

ชิปปิ้ง 5 ลักษณะการนำเข้า-ส่งออก ที่เป็นความผิดทางศุลกากร

หลายคนทราบกันดีว่า ก่อนที่จะนำสินค้าเข้ามาหรือออกนอกในราชอาณาจักรนั้น ต้องมีการชำระภาษีอากร และดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรให้ถูกต้องตามกฎหมายและครบถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้นำเข้าไม่ได้มีการละเมิดข้อกฎหมายของกฎหมายศุลกากร

ชิปปิ้ง 4 เทรนด์การขนส่ง Last-Mile Delivery ในปี2020-ninjashipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 4 เทรนด์การขนส่ง Last-Mile Delivery ในปี2020 Untitled 1 1024x536

ชิปปิ้ง 4 เทรนด์การขนส่ง Last-Mile Delivery ในปี2020

Last-Mile Delivery คือ ไมล์สุดท้ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งมีที่มาจากปัญหาที่ว่า เดิมทีการส่งสินค้าทั่วไปนั้น เมื่อพัสดุมาส่งที่บ้านในช่วงเวลากลางวัน อาจเป็นช่วงที่คนไม่อยู่บ้าน ทำให้ไม่มีผู้รับ ทำให้บริษัทขนส่งต้องเสียเวลามาส่งใหม่ในอีกวัน และเป็นสาเหตุเสี่ยงที่อาจจะทำให้สินค้าสูญหายหรือเกิดการขโมยสินค้า

ชิปปิ้ง มารู้จักกับระบบขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Freight Transport-ninjashipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง มารู้จักกับระบบขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Freight Transport intelligent 1024x536

ชิปปิ้ง มารู้จักกับระบบขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Freight Transport

ระบบขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Freight Transportatio System หรือ IFTS ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง เพื่อตอบโจทย์การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนมากขึ้นทั่วโลก

1688 เมื่อไหร่ที่ควรจ่าย (ฟรี) ชิ้ปปิ้ง-ninjashipping 1688 1688 เมื่อไหร่ที่ควรจ่าย (ฟรี) ชิ้ปปิ้ง ninja 1024x536

1688 เมื่อไหร่ที่ควรจ่าย (ฟรี) ชิ้ปปิ้ง

หากคุณเป็นผู้บริโภคหนึ่งคนที่มีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ คุณควรจะจ่ายสำหรับการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษในการจัดส่งหรือไม่? ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ