Month: June 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลทำไมจึงควรใช้ Freight Forwarder - ninjashipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลทำไมจึงควรใช้ Freight Forwarder 7                              Freight Forwarder ninjashipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลทำไมจึงควรใช้ Freight Forwarder

นำเข้าสินค้าจากจีน ในยุคปัจจุบัน อาจไม่ได้ยุ่งยากและซับซ้อนเหมือนในอดีต เนื่องจากผู้ประกอบการในยุคนี้ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการนำเข้าด้วยตัวเองอีกต่อไป แต่สามารถใช้บริการกับบริษัทตัวแทนขนส่งหรือ Freight Forwarder ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง

ชิปปิ้ง 7 วิธีป้องกันสินค้าจากสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างการขนส่ง - ninjashipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 วิธีป้องกันสินค้าจากสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างการขนส่ง 7                          1024x536

ชิปปิ้ง 7 วิธีป้องกันสินค้าจากสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างการขนส่ง

จากสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือลูกค้ามักจะคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ จะต้องมาถึงในสภาพที่ดีเยี่ยม ซึ่งถ้าหากไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ ไม่เพียงแค่ความผิดหวังเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้เกิดรีวิวแย่ๆ ทาง Social Media ทำให้ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ย่อยยับได้

ชิปปิ้ง 10 สินค้าที่ได้รับความนิยมขนส่งทางเรือบรรทุกสินค้ามากที่สุด- ninjashipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 สินค้า ที่ได้รับความนิยมขนส่งทางเรือบรรทุกสินค้ามากที่สุด 10 1024x536

ชิปปิ้ง 10 สินค้า ที่ได้รับความนิยมขนส่งทางเรือบรรทุกสินค้ามากที่สุด

ชิปปิ้ง หรือการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการขนส่งประเภทต่างๆ แล้ว การขนส่งทางเรือนับว่ามีตารางการเดินเรือที่แน่นอน มีความเสถียร และราคาประหยัดที่สุด ปัจจุบัน การขนส่งทางเรือยังมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเร็วกว่าเดิมด้วยการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาพัฒนา ปรับเปลี่ยน และปฏิวัติรูปแบบการขนส่งทางไกล

Shippingจีน 4 สิ่งที่ผู้ค้าปลีกต้องการจาก Blockchain - ninjashipping shippingจีน Shippingจีน 4 สิ่งที่ผู้ค้าปลีกต้องการจาก Blockchain 4                                          Blockchain 1024x536

Shippingจีน 4 สิ่งที่ผู้ค้าปลีกต้องการจาก Blockchain

การค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับลูกค้า ทำให้พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นเครือข่ายการเก็บข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับชุดข้อมูลเดียวกัน โดยร้านค้าปลีกสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ