Shipping จีน กับเครื่องหมาย มอก. และสิ่งที่คุณต้องรู้

Shippingจีน เครื่องหมาย มอก Ninjashipping shipping จีน Shipping จีน กับเครื่องหมาย มอก. และสิ่งที่คุณต้องรู้                       768x402

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า อะไรคือสินค้า มอก. และเครื่องหมาย มอก. คืออะไร เหตุใดสินค้า มอก. จึงมีความพิเศษและมีค่าขนส่งสินค้าที่สูงกว่าสินค้าปกติทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อขนส่ง Shipping จีน

Ninjashipping มีข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องหมาย มอก. มาฝาก ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้นำเข้าสินค้าจีน หรือ Shipping จีน มาไทยอย่างแน่นอน

จริงๆ แล้ว มอก. ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เพราะเกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งด้านคุณภาพการใช้งาน มาตรฐานการผลิต ความปลอดภัย ตลอดจนความคุ้มค่าสมราคา

คำว่า ‘มอก.’ ย่อมาจาก ‘มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม’ หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ซึ่งปัจจุบัน สินค้าที่ สมอ. กำหนดให้เป็นสินค้าที่ได้รับ มอก. นั้น มีมากกว่า 2,000 รายการ ครอบคลุมถึงสินค้าประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ

วันนี้แอดมินได้รวบรวมเอาเครื่องหมาย มอก. ที่มักพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันมาฝากไว้เป็นข้อมูลสำหรับการจับจ่ายซื้อสินค้าในครั้งหน้า ใส่ใจการเลือกซื้อสินค้ากันสักนิด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยในระยะยาว

Shipping จีน 4 เครื่องหมาย มอก. ninjashipping shipping จีน Shipping จีน กับเครื่องหมาย มอก. และสิ่งที่คุณต้องรู้ 4                 ninja 1024x1024

ประโยชน์ของ มอก. ต่อผู้ผลิตสินค้า
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 • ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
 • ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นและมีราคาที่ถูกลง
 • เพิ่มโอกาสทางการค้าในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ ที่มีการกำหนดให้สินค้านั้นๆ ต้องได้รับ มอก.
ประโยชน์ของ มอก. ต่อผู้บริโภค
 • ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
 • สร้างความปลอดภัยและอุ่นใจในการนำสินค้าไปใช้งาน
 • ในกรณีที่ชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ซ่อมแซมได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน จึงสามารถใช้ทดแทนกันได้
 • วิธีการบำรุงรักษามีความใกล้เคียงกัน จึงไม่ต้องเรียนรู้การใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ
 • ประหยัดเวลาในการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้นำเข้าสินค้ามือใหม่ ควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจขนส่งหรือ Shipping จีน ให้ละเอียด อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบสินค้า มอก. เพิ่มเติมได้ที่ รายชื่อมาตรฐาน มอก.