นำเข้าสินค้าจากจีน 10 คำศัพท์ธุรกิจมาแรง ปี 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน 10 คำศัพท์ธุรกิจมาแรง ปี 2020-ninjashipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 10 คำศัพท์ธุรกิจมาแรง ปี 2020            10                                2020 ninjashipping 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน หลายปีมานี้ โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ที่มีการทำธุรกิจในต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ

ส่งผลให้มนุษย์มีพฤติกรรมการบริโภคและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม ในปี 2020 นี้ จึงมีแนวโน้มธุรกิจเกิดใหม่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งคำศัพท์ ที่มีอิทธิพลต่อแวดวงธุรกิจในวงกว้าง มาทำความรู้จักกับคำศัพท์เหล่านี้ไปพร้อมกันเลย…

       1. Agile 

        คือแนวทางการทำงานอย่างรวดเร็ว กระชับ มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงรอบข้างอยู่เสมอ โดยจะเน้นไปที่การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน สร้างผลิตภัณฑ์มากกว่าเอกสาร ตอบสนองผู้ใช้งานและเน้นการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งการประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ สามารถใช้ได้กับการทำงานในแบบอื่นๆ ได้หลากหลาย

      2. Digital Disruption 

         เป็นสภาวะที่ธุรกิจถูกทำให้หยุดชะงัก โดยมีผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ระบบดิจิทัล อันนำไปสู่รูปแบบการทำงานใหม่ โมเดลธุรกิจแบบใหม่ วิถีชีวิตของผู้คนที่สะดวกสบายขึ้น ซึ่งได้เข้ามาสั่นสะเทือนวงการธุรกิจเป็นอย่างมาก ธุรกิจที่ถูก Disruption เช่น Alibaba Amazon Netflix เป็นต้น

      3. IoT (Internet of Things) หรือ ‘อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนเดียวกับทุกสรรพสิ่ง’

          หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ใดๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ ทำให้สามารถเก็บบันทึกข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือควบคุมได้จากระยะไกล อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงทุกสิ่งและการควบคุมได้ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือตั้งระบบอัตโนมัติแทน เช่น การสั่งเปิด-ปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยมือถือผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

      4. NDID (National Digital ID) 

           คือหน่วยงานที่เปิดขึ้นเพื่อสร้างระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล เพื่อช่วยพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของประชาชนไทยในการทำธุรกรรมหรือใช้เอกสารต่างๆ ของทางราชการ เช่น บัตรประชาชนดิจิทัล การใช้ใบหน้าระบุตัวตน การทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านธนาคาร เป็นต้น

      5. ESG 

           เป็นแนวคิดที่ผู้ลงทุนเริ่มรู้จักและใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนมากขึ้น โดยแนวคิดนี้ จะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่าเงินลงทุนนั้นจะเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ในแถบเอเชียและไทย

       6. GDPR (General Data Protection Regulation) 

           เป็นกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป เพื่อตอบรับกระแสการใช้อินเตอร์เน็ต ธุรกิจ E-Commerce การโฆษณาและการตลาดออนไลน์ กฎหมายนี้มีความเกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือแม้แต่ภาคธุรกิจที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือบริการออนไลน์แก่บุคคลที่อยู่ในสหภาพยุโรป ดังนั้น ผู้ที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ ฝั่งยุโรปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายนี้

        7. Crowd Funding

           สำหรับการระดมทุนจากมวลชนคนละจำนวนไม่มาก เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรม โครงการหรือธุรกิจผ่านเว็บไซต์กลางหรือแพลตฟอร์ม เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มกิจการ โดยเริ่มจาก

         1) การมีไอเดียทางธุรกิจที่สามารถเป็นไปได้จริง

         2) ส่งรายละเอียดโครงการผ่านเว็บ Crowd Funding เช่น Kick Starter และ IndieGoGo ซึ่งในประเทศไทย ได้เริ่มนำมาใช้แล้ว เช่น Me Fund และ Dream Maker เป็นต้น

         3) กระจายข่าว เพื่อหาผู้สนับสนุนโดยต้องระบุเงื่อนไขไว้ว่าหากบริจาคจำนวนตามกำหนด จึงจะได้ผลตอบแทนตามตกลง เป็นต้น

         4) เมื่อได้รับเงินทุนถึงเป้าหรือเกินเป้า จึงจะสามารถสานฝันไอเดียให้เป็นจริงได้ และต้องไม่ลืมมอบสิ่งตอบแทนให้กับผู้ที่ร่วมระดมทุน

        8. Angel Investor

         เป็นการลงทุนเพื่อแลกกับการเป็นเจ้าของในบริษัท โดยไม่ได้เป็นการลงทุนเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินอย่างเดียว แต่จะมาพร้อมกับการให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่บริษัทที่ร่วมลงทุนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เปิดใหม่หรือ Start Up ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านทุนและคำแนะนำ เพื่อให้ Angel Investor ช่วยนำพาให้บริษัทเหล่านี้ไปสู่ความสำเร็จ ส่วนใหญ่นักลงทุนเหล่านี้จะเป็นนักธุรกิจหรือผู้บริหารที่เกษียณแล้ว

          9. Lead Generation

          คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มสนใจสินค้าหรือบริการของแบรนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสกลายมาเป็นลูกค้าสูง เช่น ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ปัจจุบันสามารถหา Leads ได้หลายช่องทาง เช่น Facebook Google Line Email เป็นต้น

          10. Shipping

         ชิปปิ้ง เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า จัดทำเอกสารการนำเข้าและส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก โดยบริษัทชิปปิ้ง (Shipping) จะมีทั้งการขนส่งทางรถ ทางเรือและทางเครื่องบิน โดยสินค้าที่นิยมนำเข้ามากที่สุดในปัจจุบัน คือการนำเข้าสินค้าจากจีนเนื่องจากต้นทุนสินค้ามีราคาถูก ยิ่งสั่งซื้อในปริมาณมาก ยิ่งได้ราคาที่ถูกลง จึงเหมาะกับการนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายต่อ อาทิ บริษัท Ninjashipping นำเข้าสินค้าจากจีน ทางรถและทางเรือ มีระบบแอปพลิเคชันติดตามสถานะสินค้า ให้บริการที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการนำเข้าและร้านพรีออเดอร์จีน

            จะเห็นได้ว่าคำศัพท์หลายคำอาจคุ้นหูหรือบางคำอาจเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก แต่มั่นใจได้ว่าในปี 2020 นี้คำศัพท์เหล่านี้จะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จากการมาถึงของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ธุรกิจต่างๆ เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่ในวงการเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องอัพเดทข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ทันรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถเข้าใกล้ความสำเร็จในยุคนี้ได้