Month: April 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน ข้อดี VS ข้อเสีย เรือสินค้าที่มีตารางการเดินเรือ - ninjashipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ข้อดี VS ข้อเสีย เรือสินค้าที่มีตารางการเดินเรือ                                       ninjashipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ข้อดี VS ข้อเสีย เรือสินค้าที่มีตารางการเดินเรือ

ตารางเดินเรือ นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่ออุสาหกรรมการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อการส่งมอบสินค้า ดังนั้นผู้นำเข้า-ส่งออก จึงจำเป็นต้องทราบตารางเดินเรือ เพื่อที่จะสามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าให้ทันต่อความต้องการชองลูกค้า หรือกําหนดระยะเวลาในการผลิตหรือรวบรวมสินค้าเพื่อให้ทันต่อเที่ยวเรือที่จะส่งออก

1688 สั่งซื้อออนไลน์ ได้สิทธิประโยชน์หรือเสียเปรียบมากกว่า ? - ninjashipping 1688 1688 สั่งซื้อออนไลน์ ได้สิทธิประโยชน์หรือเสียเปรียบมากกว่า ?                                                    ninjashipping 1024x536

1688 สั่งซื้อออนไลน์ ได้สิทธิประโยชน์หรือเสียเปรียบมากกว่า ?

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ได้ปฎิวัติการช็อปปิ้งของผู้คนในยุคนี้ให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่ต้องเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าโดยตรง กลายเป็นอยู่ที่ไหน เพียงใช้นิ้วจิ้มผ่านหน้าจอมือถือ ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที

Shipping จีน COVID-19 กับแนวโน้มที่น่าจับตาสำหรับผู้ประกอบการ ninjashipping shipping จีน Shipping จีน COVID-19 กับแนวโน้มที่น่าจับตาสำหรับผู้ประกอบการ Covid                                 1024x536

Shipping จีน COVID-19 กับแนวโน้มที่น่าจับตาสำหรับผู้ประกอบการ

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นตอนนี้ นับว่าเป็นการดีที่สุดที่เราจะได้ใช้เวลาทบทวนและทำความเข้าใจว่ามีอุตสาหกรรมอะไรบ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

Freight Forwarder HB/L กับ MB/L คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร? freight forwarder Freight Forwarder HB/L กับ MB/L คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?                        ninjashipping 1 1024x536

Freight Forwarder HB/L กับ MB/L คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?

Freight Forwarder อะไรคือความแตกต่างระหว่าง House Bill of Lading (HB/L) และ Master Bill of Lading (MB/L) เป็นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยๆ สำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งทั้งสองคำนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ B/L (Bill of Lading) หรือที่เรียกว่า ใบตราส่งสินค้า เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แทนหลักฐานการขนส่งสินค้าโดยผู้ขนส่ง เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้ส่งสินค้าสำหรับการนำเข้า – ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ